Vanaf 1 januari 2023 mogen alleen kantoren met energielabel C of hoger gebruikt worden (energie-index EI van 1,3 of beter). Deze verplichting geldt alleen voor kantoren met een vloeroppervlak van minimaal 100 m².

Energielabel C

Energielabel C komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter en geeft inzicht in hoe energiezuinig een kantoorpand is. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen combinatiegebouwen of afzonderlijke kantoren. De labelplicht geldt voor het gehele kantooroppervlak. Hoe het eigendom hierbij verdeeld is maakt dus niet uit. Ook ondersteunende functies zoals vergaderzalen of bedrijfsrestaurants tellen mee. Als deze functies meer dan de helft van het kantooroppervlak beslaan, dan geldt er gaan labelplicht.

Controle door gemeente

Vanaf 1 januari 2023 gaat de gemeente handhaven op deze verplichting. Beschikt het kantoorpand – ondanks de verplichting – niet over een label C, dan kan de gemeente kiezen voor een waarschuwing. Zo krijgt de gebouweigenaar alsnog de kans om aan de labelplicht te voldoen. Echter, maatregelen kunnen ook strenger zijn, zoals het opleggen van een dwangsom of zelfs sluiting van het gebouw.

Terugverdienen energiemaatregelen

Aanpassingen aan het gebouw hoeven meestal niet ingrijpend te zijn. Deze zgn. ‘no-regret’-aanpassingen kunnen bijvoorbeeld gecombineerd worden met regulier onderhoud, waarbij er rekening wordt gehouden met verdergaande aanpassingen in de toekomst. Ook kunt u vaak de investeringen snel terugverdienen door besparing op de energiekosten. Hebben de maatregelen een terugverdientijd langer dan 10 jaar, dan hoeft u die niet te nemen.

Meer informatie?

Op de site van RVO kunt u meer lezen over Energielabel C voor kantoren. In vier stappen wordt hier uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor meer informatie.

Bron: rvo.nl

Pin It on Pinterest