Maandag waren we bij de bijeenkomst over ‘Energietransitie’. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Ondernemend Assen bij de NAM.

Het bleek een zeer interessante bijeenkomst te zijn, waarbij de projectleider van GZI Next, René Jansen, uiteen heeft gezet hoe de energietransitie vormgegeven kan worden. Dit blijkt mogelijk door zoveel mogelijk gebruik te maken van het huidige netwerk. En daar alternatieve bronnen, zoals waterstof, zonne-energie en bio-vergassing op aan te laten sluiten.

Wie wil meedenken?
Als proeftuin is een gaslocatie in Emmen genomen. Tevens wordt er in Assen ook gekeken naar een goede invulling van dit vraagstuk. Hierbij wordt er een beroep gedaan op ondernemers en inwoners om hierover mee te denken. Dit wordt dus zeker vervolgd.

Meer informatie over Energietransitie en GZI Next is te vinden op hun site.


Bijeenkomst Energietransitie

Pin It on Pinterest