Gisteren is de doorberekening van het Klimaatakkoord gepresenteerd door het CPB. Opvallend daarin was de disbalans tussen bedrijven en burgers. De kosten voor de noodzakelijke CO2 reductie lagen onevenredig groot bij alle huishoudens van ons land, terwijl de grootverbruikers van energie – de industrie en andere bedrijven –  ‘bespaard’ werden.

Lager energieverbruik betekent lagere heffing

Om de kosten voor de klimaatplannen (CO2 reductie van 49% in 2030) goed te verdelen, wil het kabinet een CO2-heffing voor bedrijven invoeren. Deze heffing wordt dan direct verbonden aan het energieverbruik. Noodzaak dus om dit energieverbruik drastisch te verlagen. Bedrijven kunnen zich hierop voorbereiden door energiebesparende maatregelen te nemen.

DBO helpt met advies en subsidie aanvraag

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om energie te besparen? Komt u in aanmerking voor energiesubsidies? Maak vrijblijvend een afspraak en wij helpen u graag verder.

Pin It on Pinterest