Vanaf 1 juli 2019 hebben bedrijven en instellingen de verplichting om aan te geven welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen. Het betreft hier organisaties die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken.

Door de aanpassing van het Activiteitenbesluit milieubeheer is er nu dus – naast de energiebesparingsplicht – ook een informatieplicht ingesteld. Met deze verplichting willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen.

Weet u wat u moet doen?
Voor elke bedrijfstak is er een Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) samengesteld. Begin dit jaar wordt deze lijst geactualiseerd, waarbij alle maatregelen vermeld staan met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Maar u kunt nu alvast beginnen met de energiebesparende maatregelen.

Stuur uw rapportage op tijd in
Begin 2019 wordt er een eLoket geopend op RVO.nl. Om aan uw informatieverplichting te kunnen voldoen, moet u uiterlijk 1 juli 2019 uw rapportage ingediend hebben. Met de Energiemonitoring van DBO energie kunnen wij uw energieverbruik in kaart brengen en u helpen bij uw rapportage. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen u hier graag meer over.

Pin It on Pinterest